Nástroje

Delší životnost a kvalita

Vývoj technologií vakuového povlakování vedl k tomu, že se PVD stalo nenahraditelným finálním krokem při výrobě nástrojů. Extrémně vysoké hodnoty tvrdosti a extrémně nízký koeficient tření jsou ideálním řešením pro širokou škálu nástrojových aplikací a tyto dva faktory zajišťují výrazné prodloužení životnosti nástroje. Toto zlepšení se vyznačuje snížením tepla vznikajícího při řezání, ale také vysokou teplotní stabilitou speciálních nátěrových hmot, které zajišťují, že nedochází k opotřebení lepidla.

Jedinečné vlastnosti nástrojových materiálů, jako jsou rychlořezné oceli nebo karbidy (tj. jejich mikrostrukturní stav a historie tepelného zpracování), je činí velmi vhodnými pro technologii PVD. Tyto materiály mohou být vystaveny vyšším teplotám, což vede k ještě lepší kvalitě povlaku.

Techno Coat Zittau

Proces povrchové úpravy nástrojů

PVD povlak

TECHNO-COAT nabízí několik řešení povlakování pro nástrojové aplikace. Obecně platí, že všechna řešení vedou ke zlepšení rozhodujících vlastností, ale často je nutné určit, která vlastnost má přednost (tvrdost, součinitel tření, teplotní stabilita nebo jiné).

Případy použití

Proč povlaky na nástroje od společnosti TECHNO-COAT?

Hledáte partnera
pro povrchovou úpravu vašich nástrojů?